SZKO?A PODSTAWOWA nr 8
im kpt. żw KONSTANTEGO MACIEJEWICZA
W KOŁOBRZEGU


Nawigacja

Aktualnie online

-> Goci online: 1

-> Uytkownikw online: 0

-> cznie uytkownikw: 397
-> Najnowszy uytkownik: alicjabilyj

Przetumacz stron


Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

19.02.2013
ShockProśba o darowiznę Shock http://www.sp8kol.
..admore=113

08.02.2013
Podczas rejestracji proszę koniecznie przeczytać Regulamin

CARITAS

Działalność Szkolnego Koła Carit

Działalność Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 8
Hasłem naszego programu działania jest myśl - „Bądź dobry jak chleb” –
która uczy nas kształtowania umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.

Dzieciństwo i młodość jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy, między innymi dostrzegania poza sobą drugiego człowieka i jego potrzeb, pochylenia się nad nim i obdarowania go miłością chrześcijańską. Szkoła, kościół, dom rodzinny ma ogromny wpływ na rozwijanie takich postaw. Nauka miłości bliźniego polega zasadniczo na obdarowywaniu drugiego człowieka w taki sposób, że przyczyniamy się do jego autentycznego i wszechstronnego rozwoju. Mamy dawać człowiekowi to, czego potrzebuje do wzrostu i do pełni szczęścia. Druga osoba potrzebuje naszej życzliwości, prawdy, obecności, rady, często obecnie pomocy materialnej w różnej formie, naszego serca. Okazywanie serdecznych uczuć i pomocy drugim jest prawdziwą służbą, gdyż ułatwia im życie, rodzi nadzieję, optymizm, zachęca do pracy, działania, wydobywa z marazmu. To ,co dajemy drugiemu człowiekowi, czym mu usługujemy, ma przyczyniać się do jego rozwoju fizycznego, duchowego, moralnego, religijnego, społecznego, ale ma także nas ubogacać wewnętrznie, abyśmy odczuwali nasze wewnętrzne doskonalenie się. Staram się to czynić w pracy z dziećmi, aby umiały odkrywać radość dzielenia się, niesienia pomocy, bycia potrzebnym dla innych i poznały prawdę, że „dobro to nie jest wiedza, to czyn”.(Romain Rolland)

 1. Idea wiodąca naszej działalności

 

Dobro, to ideał moralny, który wyznacza wartości potrzebne do rozwoju człowieka oraz określa pojęcia użyteczności, życzliwości oraz pomyślności. Dobroć jest cnotą, będącą owocem życia moralnie dobrego. Musi być ona trwałym nastawieniem człowieka do udzielenia pomocy każdemu i w każdej sytuacji. Aby być dobrym, trzeba umieć zobaczyć wartość drugiej osoby, jej inność, urok i piękno. Każdy człowiek, nawet pozornie najbardziej niesympatyczny i niemiły taką wartość posiada. Człowiek dobry nie zwraca uwagi na ewentualne korzyści, ani na pochwały, które dzięki dobremu postępowaniu mógłby osiągnąć. Jest uczynny wobec każdej spotkanej osoby, nie oglądając się na nagrodę. Istnieje ścisły związek dobroci z miłością. Tylko ten jest dobry, kto kocha, gdyż tylko kochający chce obdarowywać potrzebujących, uszczęśliwiać ,otaczać troskliwą opieką człowieka, by inni wokół niego stawali się lepsi. Jest zainteresowany ich pełnym rozwojem i czyni wszystko, aby innym było dobrze jest więc życzliwy, uczynny i sprawiedliwy. Przebacza doznane krzywdy i gotów jest ponosić dla drugich ofiary. Człowiek dobry zawsze chce służyć innym, jest otwarty, szczery, serdeczny i łagodny. Potrafi z wewnętrzną swobodą i niezależnością hojnie rozdawać „siebie” i swoje dobro. Mówi się o nim, że ma „wielkie” lub „szerokie” serce.

W dobroci są zawarte wszystkie inne dodatnie postawy moralne. Dobroć jest niejako królową cnót. Tkwi w niej siła, bo w otoczeniu ludzi dobrych stajemy się lepsi. Takich ludzi nazywamy „aniołami”, bo promieniują dobrem. Ich pojawienie się wnosi radość, dobro i piękno w życie. Im świat zawdzięcza swoją równowagę.

Phil Bosmans powiedział: „To co najważniejsze na tym świecie, to być człowiekiem i to dobrym człowiekiem”. ,i oto nam chodzi w naszej działalności.

 1. Cele wychowawcze naszej działalności
 1. kształtowanie umiejętności dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb
 2. zrozumienie pojęcia dobra, dobroci, dobroczynności i wdrażania go w życie wychowanków
 3. kształtowanie wrażliwości na ludzką krzywdę, biedę, beznadziejność dostrzeganą wokół nas i w świecie.

Cele szczegółowe

 1. propagowanie pozytywnych wzorów niosąc pomoc potrzebującym
 2. wyrabianie umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem i współodczuwanie jego problemów
 3. nauka szacunku do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 4. kształtowanie u wychowanków postaw opiekuńczych poprzez włączenie ich w akcje „niesienia pomocy”
 5. zdobywanie umiejętności dostrzegania potrzebujących wokół siebie i dyskretnego im pomagania
 6. odkrywanie pozytywnych emocji u wychowanków w prowadzonych akcjach charytatywnych
 7. angażowanie rodziców do działalności charytatywnej
 1. Treści kształcenia i wychowania     

Program nasz  jest realizowany na zajęciach koła caritas, które prowadzę. Spotkania odbywają się  raz w tygodniu według ustalonego planu, w których uczestniczą przedstawiciele klas IV – VI. Wybrani uczniowie lubią pracować, są odpowiedzialni i oddani temu co robią, nie zawsze wykazują się inwencją twórczą. Dobroczynność w naszej szkole zaczęłam rozwijać czternaście lat temu. Było to podyktowane pogarszającą się sytuacją materialną rodzin. Trzeba było wyjść z pomocną dłonią do tych, którzy cierpieli niedostatek, szczególnie dzieci, dlatego powstawał powoli zarys programu pomocy. Zaczęłam organizować różne zbiórki, które chętnie przeprowadzała wraz ze mną młodzież, a później dzieci. Tak powstało koło caritas, które tą częścią działalności się zajęło. Pragnieniem moim było zaangażowanie w działalność charytatywną jak najszerszą rzeszę dzieci, by pokazać im, że dobro jest w nas, że można nim się dzielić, sprawiać innym radość, podawać przyjazną dłoń, otaczać miłością, pomocą, nieść nadzieję, ocierać łzy, być zawsze tam gdzie czujemy, że jesteśmy potrzebni. Zaobserwowałam, że przez taką działalność w dzieciach rodzi się wzruszenie, widzą większy sens pracy społecznej, poczucie iż są innym potrzebni, rozwijają inwencję twórczą, pasję, mają oczy i ręce szeroko otwarte na potrzeby drugiego człowieka, dzielą się tym co mają. To sprawia im radość, którą chętnie się dzielą, pokazując i mówiąc jakie znaczenie ma dla nich działalność charytatywna. Nasza działalność jest charytatywna, ale i wychowawcza. Skupia się także na wykonywaniu dekoracji okien na holach, by w ten sposób podnieść walory estetyczne otaczającego nas wnętrza szkoły, w którym dzieci spędzają większą część dnia. Projektujemy dekorację zgodną z porą roku, wykonujemy ją i wspólnie umieszczamy na oknach. Pragnę, aby hole, w których przebywają dzieci podczas przerw, były kolorowe, radosne, ciepłe i bajkowe. Aby tak było, angażuję do malowania prac rodziców i zdolne plastycznie dzieci, wykorzystując ich inwencję twórczą i talent. W działalności charytatywnej poszukuję sponsorów, którzy opłacają obiady biednym dzieciom.Informacja na temat działalności naszego koła przedstawiamy w plikach poniżej:


Rok szkolny 2016/2017


Rok szkolny 2015/2016


Wygenerowano w sekund: 0.16
826,994 Unikalnych wizyt