Pierwsze medale zosta?y rozdane
Dodane przez rafsz dnia Marzec 13 2018 18:23:01

W poniedzia?ek 12 marca rozpocz?li?my w naszej szkole obchody Tygodnia Matematycznego. Tego dnia odby?a si? pierwsza olimpiada matematyczno- sportowa dla klas czwartych. Uczniowie rywalizowali ze sob? podczas konkurencji sportowych, rozwi?zywali zadania matematyczne, a tak?e prezentowali posta? s?ynnego matematyka- Pitagorasa. Zwyci??y?a klasa IV e. Wszystkim klasom czwartym dzi?kujemy za wspania?? zabaw? i udzia? w imprezie.
Tekst: Magdalena Fra?czuk