Nauka przez zabaw?
Dodane przez KPokorniecka dnia Marzec 01 2018 08:02:12
Klasa IIIe realizuje podstaw? programow? w przyjemny spos?b, korzystaj?c z metod aktywizuj?cych. Wszystkie metody aktywizuj?ce pomagaj? rozwija? kompetencje kluczowe opisane w podstawie programowej kszta?cenia og?lnego z Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej. W naszej klasie stawiamy na metody integracyjne i pracy we wsp??pracy. Metody te ucz? akceptacji indywidualnych r??nic oraz przyjemnej pracy w grupie. Wprowadzaj? w dobry nastr?j i ?yczliw? atmosfer? podczas zaj??. Zapewniaj? r?wnie? bezpiecze?stwo w grupie, gwarantuj? poczucie to?samo?ci oraz ucz? efektywnej komunikacji.
Tekst i zdj?cia: E. Frencel