Zabawa walentynkowa
Dodane przez KPokorniecka dnia Luty 20 2018 10:20:36
6 lutego 2018 w naszej szkole ?wi?towali?my Walentynki. Zabawa zorganizowana przez samorz?d uczniowski mia?a charakter charytatywny. W ramach wsp??pracy z organizacj? Unicef nasza szko?a wzi??a udzia? w akcji „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwa?y zim?”. Uczniowie wsp?lnie przygotowali stoiska ze s?odko?ciami, napojami, r??nego rodzaju ciastami przygotowanymi przez rodzic?w, popcornem, tostami oraz balonami i innymi gad?etami, a ca?kowity doch?d ze sprzeda?y przekazany zostanie na w/w cel. Dzieci doskonale bawi?y si? na sali gimnastycznej przy muzyce, a w przerwach brali udzia? w zabawach i konkursach z nagrodami. Pani Ilona Bra?czko przygotowa?a r?wnie? walentynkowy taniec, kt?ry wszyscy uczestnicy zabawa zata?czyli wsp?lnie. Du?? popularno?ci? cieszy?a si? walentynkowa „Fotobudka”.
Samorz?d uczniowski dzi?kuje wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaanga?owanym w akcj?!

Informacja: K.Feret