JESTEM BEZPIECZNY W CZASIE ZABAW ZIMOWYCH
Dodane przez rafsz dnia Luty 16 2018 06:14:11

Dnia 15 lutego, dzieci z klasy III a, mia?y okazj? uczestniczy? w pokazach ratownictwa, kt?re zorganizowano na terenie parku im. D?browskiego. Stra?acy ?wiczyli ratowanie ton?cego, pod kt?rym zarwa? si? l?d. W czasie prelekcji wyja?niali dzieciom, gdzie nie nale?y urz?dza? zabaw zimowych. Byli tak mili, ?e zaspokoili ciekawo?? dzieci?c?, zwi?zan? z wyposa?eniem wozu stra?ackiego. Miejmy nadziej?, ?e ta ?ywa lekcja pozostanie na zawsze w dzieci?cej pami?ci.

Tekst i zdj?cia: M. Szuniewicz